Qi Gong er en fælles betegnelse for flere kinesiske helbredsøvelser, som fører til større velvære, både kropsligt og mentalt, idet de opbygger kroppens indre energi, kaldet Qi.

Qi Gong består af langsomme, glidende bevægelser og stillinger, som umiddelbart virker ganske enkle. De forskellige øvelser skal dog udføres meget præcist og efter særlige anvisninger, hvor der er fokus på vejrtrækning og koncentration. Mange af bevægelserne er inspireret af den måde, som dyr bevæger sig på.

Målet med øvelserne er at øge energi, velvære og mentalt overskud. Det anbefales derfor, at man udfører øvelserne dagligt for at opnå den bedste effekt. Der findes mange hundrede stilarter af Qi Gong, men de ligner i praksis hinanden meget.

I Qi Gong arbejdes der ud fra kroppens 3 energicentre eller “Dantians”.

  • Shang dantian, det øverste energicenter, som forbindes med intellekt og visdom, befinder sig ca. mellem øjenbrynene.
  • Zhong dantian, det midterste energicenter, som forbindes med emotioner og relationer, befinder sig ca. midt på brystbenet.
  • Xia dantian, det nederste energicenter, betragtes som hovedsæde for Qi, og forbindes med energi og vitalitet, befinder sig ca. 2 fingerbredder under navlen.

Dantians betragtes i Qi Gong dog ikke som isolerede punkter men som energi-regioner, med centrum i de nævnte punkter.

Ved en ubalance mellem centrene arbejdes der typisk på at styrke de svage centre for at opnå bedre balance, men altid med fokus på en generel styrkelse af Qi.

De 3 centre integreres af den såkaldte centrale median, en energilinje som løber gennem kroppen fra jordens indre, langs rygsøjlen og op til himlen. Jorden repræsenterer derved egenskaber som jordbundethed og evnen til at skabe og realisere. Himlen repræsenterer åndelige værdier som meningsfuldhed, spiritualitet og visdom.

You may also like